Endringer i regelverket om verneombud fra 1. januar 2024

Arbeidstilsynet

Fra nyttår kreves det minst ett verneombud i bedrifter som har fem eller flere arbeidstakere. Tidligere var grensen for å måtte ha verneombud ti ansatte 

Fra 1. januar 2024 trer disse endringene i arbeidsmiljøloven om verneombud i kraft:

  • Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning (endret § 6-1. 1.).
  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten (§6-2. 1. får tilføyelse).
  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø (§6-2. 2. får derfor ny bokstav f).

Les hele nyhetsmeldingen om verneombud her