Læring etter alvorlige anleggsulykker

Statens vegvesen har nå laget en nettside med erfaringer fra de alvorligste ulykkene på sine anlegg. 

I første omgang har de tatt for seg noen alvorlige og typiske ulykker: Arbeid i høyden, sprengning, fallende gjenstander, bruk av maskiner og asfaltering. Etter hvert vil de supplere med andre hendelser som blir (gransket) undersøkt.

I 2015 hadde de fem personskader av den nest alvorlige typen, nemlig skader som kan gi varige mén. Typisk for de alvorligste personskadene er at tyngre maskiner er involvert i tillegg til fallulykker.

Les mer på bygg.no

Nettsiden finner du her