HMS konferansen 2016 – EBA

Programmet for HMS konferansen 2. – 3. november 2016

Hovedtemaene for konferanse er:

  • 0-visjonen! En skadefri bygg og anleggsnæring
  • Arbeidslivskriminalitet
  • Fra ulykke til læring
  • Praktisk HMS og læring
  • H’n i HMS

Her finner du program og link til påmelding:  http://eba.no/kurs-og-konferanser/kurskalender/arrangement/hms-konferansen/