Kynningsrud med utfordrende betongløft

Flyttingen av en snart 100 år gammel paviljong i betong satte Kynningsrud Nordic Crane på prøve.

Det var tidligere i år Kynningsrud Nordic Crane fikk i oppdrag å flytte en paviljong 10 meter. I utgangspunktet ingen stor jobb sånn sett, men når paviljongen er fra 1925, den er konstruert i betong og det ikke finnes opplysninger om hvordan den ble bygd, ja da ble det hele litt mer utfordrende, skriver selskapet.

Avansert modellering

I forbindelse med flyttingen av paviljongen måtte selskapet utnytte all sin kunnskap og erfaring, og ved hjelp av prosjektleder Erik Johannessen startet de jobben med å undersøke hvordan vi kunne løse det vanskelige løftet.

Les mer om løftet her