Kværner Stord – Smarttelefon og nettbrett like viktige verktøy som sveisetråd og rørtang

Arbeidstegninger sammen med 3D-modeller av det som bygges, skal alltid være oppdaterte og tilgjengelige via skjermen på telefon eller nettbrett.

Alle de 1600 ansatte ved verftet har fått tildelt smarttelefoner. Tidlig neste år rulles de ut, appene som skal forbedre arbeidsflyten i hverdagen. Dette skal skje samtidig ved begge Kværners verft, på Stord og i Verdal.

Før hvert skift skal formannen kunne beskrive i detalj hver enkelt operatørs arbeidsoppgaver og gjøre beskrivelsen tilgjengelig via en app på smarttelefonen. Oppdaterte arbeidstegninger skal alltid være tilgjengelig via skjermen på telefonen eller på nettbrett. All jobbrelatert kommunikasjon mellom kolleger, mellom operatører og ledere skal kunne skje via meldingssystemer eller direkte gjennom videosamtaler i applikasjonen Skype for business.

– For hele spekteret av ansatte skal smarttelefonene bli et av de mest sentrale verktøyene i en ny og mer digital hverdag, sier Kværner-konsernets it-direktør Frode Strand.

Stillas og apper

Digitaliseringsprosessen hos Kværner har vært inndelt i 25 forskjellige underprosjekter. Et viktig delprosjekt har vært optimal stillasbygging. Prosjektleder Sigmund Hope forteller at man har forsøkt å utvikle algoritmer og 3D-modeller for optimale stillaser. Modellen fyller ut automatisk hva som er behovet, gir materiallister, byggetid, rivetid og personellbehov.

Les hele artikkelen om Kværner’s satsing på digitalisering på www.tu.no

 

LSI er svært tilfreds med å være leverandør av opplæringsmateriell og nettbaserte tester til Kværner, og ønsker lykke til med sikre og effektive prosjekter framover.