Guide for overføring av personell med kran mellom fartøy

OCIMFOil Companies International Marine Forum har utarbeidet en Guide for sikker overføring av personell mellom fartøy.

Guiden inkluderer veiledning om:

  • risikovurdering,
  • utstyr,
  • vedlikehold,
  • opplæring,
  • selskapspolitikk,
  • prosedyrer og
  • beredskapsplanlegging.

Eksempel med sjekkliste på overføring med kran er inkludert, samt retningslinjer for kompetansesikkerhet for å sikre at alle som er involvert i personelloverføringen – inkludert de som blir overført – er kompetente til å gjøre det.

Last ned hele veiledningen her fra www.ocimf.org