Konvensjon om bedre arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Konvensjonen om arbeids- og levevilkår for fiskere ble innført i Norge 16.november. Konvensjonen gjelder alle fiske- og fangstfartøy uansett størrelse og vil bli kontrollert ved tilsyn.

De fleste av bestemmelsene i konvensjonen er allerede ivaretatt i norsk regelverk, men noen endringer er nå tatt inn i norske forskrifter.

Parallelt med gjennomføringen av ILO 188 i norsk rett, endres varigheten av Fartssertifikatet for fiske- og fangstfartøy fra 4 til 5 år.

De viktigste endringene i regelverket er:

  • Det blir krav om sertifikat for arbeids- og levevilkår for fiskefartøy med:
    • største lengde15 meter eller mer og er sertifisert for Havfiske I eller større fartsområder.
    • lengde (L) 24 meter eller mer og er sertifisert for Bankfiske I eller større fartsområder.
  • Krav om gyldig helseerklæring
  • Det blir krav om mannskapsliste for alle fiskefartøy
  • Fiskefartøy med lengde 24 meter eller mer, blir det krav om bemanningsoppgave som viser fartøyets sikkerhetsbemanning fra 1 juli 2018.
  • Nye krav knyttet til arbeid og utplassering av ungdom på norske fiskefartøy
  • Arbeidsavtaler og dokumentasjon på arbeids- og hviletid skal være tilgjengelig ombord.

Les hele nyhetsmeldingen fra Sjøfartsdirektoratet på www.sjofartsdir.no