Ingen endringer i Arbeidsmiljøforskriftene 1. juli, men 32 lover trådte i kraft hvorav tre nye.

Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover i kraft 1. juli 2019

1. juli trer hele eller deler av 32 lover i kraft. Av nye lover trer helsetilsynsloven, havbunnsmineralloven og lov om forbud mot hold av pelsdyr i kraft.

 Lovtidend    28. juni 2019   👤 Knut Davidsen, Lovdata   

Kommentar LSI.
Siste endring i Arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft 01. januar 2019, og det var ventet mulige endringer bl.a. innen stillas med ikrafttredelse 1. juli.
Vi konstaterer imidlertid at ingen endringer er bekjentgjort på lovdata pr. 01.07.2019.
——
Se liste over alle lover som er endret/nye her på www.lovdata.no