Hvordan er tilstanden i bemanningsbransjen?

Få grove brudd på regelverket. Det er resultatet etter nesten 1000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft.

Av Torgeir Moholt, avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet

To ansatte i gul vest står på byggeplass i samtale

INNLEIE: Arbeidstilsynet fant få alvorlige brudd, men noe manglende notoritet i tilsyn med bemanningsbyråer og virksomheter som leier inn arbeidskraft. FOTO: Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har i 2022 gjennomført i underkant av 1000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft. Vi har undersøkt om det foregår stor grad av ulovlig innleie og grov forskjellsbehandling mellom innleide og fast ansatte. Nå har vi oppsummert funnene.

LES hele nyhetsmeldingen og rapport fra Arbeidstilsynet her