Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

01.07.2016

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. juli 2016.

Det er gjort endringer i alle de seks arbeidsmiljøforskriftene.

Et viktig punkt som nå er presisert gjelder utstyrsspesifikk opplæring.


  • tydeliggjøre arbeidsgivers plikt til å sørge for at det gis opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret arbeidstakeren er satt til å bruke, og at opplæringen dokumentere

Kravet om «typeopplæring» på aktuelt arbeidsutstyr er nå forankret og tydeliggjort i egen § i Forskrift om utførelse av arbeid.

Ny § 10-4 skal lyde:

§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring. 

Nåværende § 10-4 til § 10-22 blir § 10-5 til § 10-23.

Les mer om endringen som gjelder fra 1. juli her

Les også på regelhjelpen.no