Høring om bl.a.: HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Publisert 02.07.2019

Arbeidstilsynet har sendt forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser til høring.

Gjennom forvaltningen av HMS-kortordningen har Arbeidstilsynet sett behov for noen endringer i bestemmelsene om HMS-kort.

Denne høringen omhandler mindre endringer som hvilke opplysninger som skal fremgå av kortet. Arbeidstilsynet foreslår blant annet at opplysninger som kjønn og signaturfelt fjernes fra kortet, og at fødselsdato erstattes med fødselsår. Kortene må ikke sendes kortutsteder for makulering. Ansvaret for å hindre at ugyldige kort er i omløp er foreslått ivaretatt ved at arbeidsgiver får plikt til å makulere kortene selv.

Arbeidstilsynet har også registrert flere behov for endringer i disse forskriftene, og vil komme tilbake til dette i en senere høringsrunde. Høringsfristen er 1. oktober 2019.

Les nyhetsmeldingen og høringsdokumentene fra Arbeidstilsynet her:

Klikk og se utdrag om HMS-kort fra HMS-boka vår 

Bestill boka på Materiellportalen.no