Gratis opplæringstilbud for permitterte i anleggsbransjen

EBA, MEF, Norsk arbeidsmandsforbund (NAF), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som jobber i anleggsbransjen.

Digitale opplæringstilbud 

Dette er en rekke gratis kompetansetilbud fra fagskoler og andre som tilbyr opplæring, for de(n) som er permittert, og tilhører anleggsbransjen.

Tilbudene er digitale og dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene.

Flere av studiene har kort påmeldingsfrist, da de starter allerede nå i juni.

Fagskolen VEA tilbyr kurs i Fremmede arter og Masseforflytning – begge med oppstart allerede 15. juni.

Det finnes allerede i dag et bransjeprogram for industri- og byggenæringen. Her tilbys kurset Den digitale fagarbeider.

Les hele nyhetsmeldingen på eba.no

 

Se også LSI’s E-læringskurs her