Fra kurskrav til kompetansekrav

Statens vegvesen forandrer opplæringssystemet for Arbeid på eller langs veg.

Godkjenning av kursholdere endres

Det er i dag kun kursholdere godkjent av Vegdirektoratet som kan tilby gyldig opplæring, men Statens vegvesen er nå i ferd med å endre på dette.

På sikt skal Statens vegvesen ikke lenger ha rollen med å godkjenne kursholdere. Kurs 4b for å bli godkjent som kursholder tilbys dermed ikke lenger, og det gis heller ingen midlertidige godkjenninger. Det er i dag 125 kursholdere som tilbyr godkjent opplæring i arbeidsvarsling, og det er god kapasitet i markedet til å kjøpe inn de opplæringstjenester man trenger.

I tiden frem mot høsten 2018 skal nye bestemmelser tas frem. Det tas sikte på en mer fleksibel ordning for opplæring. Statens vegvesen ønsker nå kun å stille krav til kompetanse, og deretter kreve at denne dokumenteres gjennom en test hos Statens vegvesen.

Vi forventer at opplæringen i det store og det hele vil foregå som i dag, men det er til syvende og sist bransjen selv som tilrettelegger for hva slags opplæring man ønsker å gi. Hovedformålet er å tilegne seg kompetanse, og deretter dokumentere dette.

Utviklingsmøte 22. august

Vegdirektoratet ønsker velkommen til et utviklingsmøte.

Program

1230 Velkommen, presentasjon av deltagerne

1245 «Fra kurskrav til kompetansekrav» – en presentasjon

1300 «Nytt lovverk for vegarbeid» – en presentasjon

1315 Vegen videre

1330 Aktørene får ordet

1400 Mingling med kaffe/kake

1430 (ca.) Avsluttes

Les mer om omlegging av systemet med opplæring i arbeidsvarsling på www.vegvesen.no