– De fleste arbeidsulykker kunne vært unngått

143 mennesker har mistet livet på jobb de fem siste årene i det landbaserte arbeidslivet. 22 000 skader seg på jobb hvert år, viser tall fra SSB.

– De fleste ulykker kunne vært unngått, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Bildet viser en collage av fotografier fra farlige arbeidssituasjoner.

FARLIGE SITUASJONER: Bildene er tatt fra tilsyn og viser situasjoner der virksomheten ikke har forebygget godt nok. FOTO: Arbeidstilsynet

28. april er verdens arbeidsmiljødag og markeres for å understreke hvor viktig det er å forebygge ulykker og sykdom på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet lanserer på dagen sin egen podkast, Arbeidslyst, der første episode handler om arbeidsulykker.

– Fortsatt er det for mange som dør og blir alvorlig skadet på jobb. Hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye. Alle skal komme trygt hjem fra jobb, sier Trude Vollheim, som gjester podkasten.

Arbeidstilsynet setter også i gang en kampanje for å sette søkelyset på hvor viktig det er å forebygge arbeidsulykker. Arbeidsulykker er et betydelig samfunnsproblem, og har store konsekvenser både for den som rammes, for den enkelte virksomhet og for samfunnet som helhet.

Hør første episode av Arbeidslyst der du hører podkast:

Ulykker skjer av kjente årsaker

Tilsyn viser mangler i det systematiske sikkerhetsarbeidet hos flere virksomheter.

– Vi ser at de fleste ulykker skjer av kjente årsaker. Den skadde utsettes i mange tilfeller for kjente farer som det er mulig å iverksette tiltak mot. De fleste ulykker kunne derfor vært unngått dersom man jobbet bedre forebyggende, sier Vollheim.

Årsakene til at ulykker skjer i arbeidslivet er likevel sammensatte, og ofte en kombinasjon av menneskelige, organisatoriske og teknologiske faktorer. 

les hele nyhetsmeldingen og se video her