Arbeidstilsynets årsrapport for 2022

Flere stedlige tilsyn, økt reaksjonsgrad, tettere samarbeid for å bekjempe a-krim og bedre digitale løsninger.

I årsrapporten oppsummerer Arbeidstilsynet innsatsen i året som gikk.

BIldet viser en mann som står på en utendørs byggeplass og jobber ved ei sag.

TILBAKEBLIKK: Årsrapporten for 2022 gir et innblikk i hvordan Arbeidstilsynet jobbet i fjor, hvilke tiltak som ble gjennomført og resultatene det ga. FOTO: Arbeidstilsynet.

Etter to år preget av pandemi, var Arbeidstilsynet tilbake i tilnærmet normal drift i 2022. Gjennom blant annet tilsyn, veiledning, søknadsbehandling og markedskontroll har etaten jobbet for at færre skal bli syke, skadet eller utnyttet når de går på jobb.

– Vi kan fortsatt konstatere at arbeidsmiljøtilstanden i Norge jevnt over er god. Men de uforutsigbare årene vi har lagt bak oss, har gjort det viktig for oss å komme tilbake til en normalsituasjon og å være synlig og til stede i arbeidslivet, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Se hele nyhetsmeldingen, og last ned Arbeidstilsynets årsrapport for 2022 HER