Bygg og anlegg med flest dødsulykker av alle næringer i 2021

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen / Arbeidstilsynet

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen / Arbeidstilsynet

31 personer døde på jobb i 2021

Publisert 03.02.2022

30 menn og én kvinne omkom på jobb i fjor. – Antall arbeidsskadedødsfall de siste fem årene har vært på et historisk lavt nivå, men nå ser vi dessverre en tendens til at det øker igjen, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

– Alvorlige ulykker på arbeidsplassen kan og skal forebygges. Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet er en sentral forutsetning for å lykkes med dette. Det skal være trygt å gå på jobb i Norge, sier Vollheim.

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 31 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2021, fordelt på 30 ulykker. Til sammenligning ble det i 2020 registrert 28 arbeidsskadedødsfall, mens gjennomsnittet for femårsperioden 2016 – 2020 er 27 arbeidsskadedødsfall per år. For tiårsperioden 2011 – 2020 er gjennomsnittet 35 arbeidsskadedødsfall per år.

– Antall arbeidsskadedødsfall siste femårsperiode har holdt seg på et historisk lavt nivå, men vi ser likevel tendens til en økning over tid, fra 25 dødsfall i 2016 til 31 dødsfall i 2021. Dette må tas på alvor, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Det er naturlig å forvente noe årlig variasjon i disse tallene, og endringer fra ett år til et annet gir ikke grunnlag for å trekke konklusjoner.

Fire næringer peker seg ut

Også i 2021 ser vi at det er de fire næringene som historisk sett peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall som topper statistikken. Det gjelder: 

  • Bygge- og anleggsvirksomhet (9) 
  • Transport og lagring (7)  
  • Industri (6)   
  • Jordbruk (5) 

27 av 31 arbeidsskadedødsfall skjedde i disse næringene i fjor.  

Bildet viser ti blå søyler og tall som  forteller hvor mange arbeidsskadedødsfall det var i perioden 2012-2021.

Les mer på arbeidstilsynet.no