Avklaring rundt krav til laste- og losseinnretninger innen havbruk

Hensikten her er å veilede om krav som gjelder for løfteinnretninger installert på skip som blant annet brukes til laste- og losseoperasjoner innen havbruk.

Bakgrunnen for Rundskrivet – RSV 12-2023

I samarbeid mellom Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet ble det 29. juni 2000 publisert et forståelsesdokument som veiledet havbruksnæringen om disse etatenes mest relevante regelverk i forbindelse med røkting av fisk i havbruksanlegg.

I årene som har gått siden forståelsesdokumentet ble skrevet, har havbruksnæringens bruk av skip endret seg i stor grad. Mens transport til og fra anleggene tidligere ble gjort ved hjelp av små enkle båter, brukes det i dag langt større og mer teknisk avanserte skip til å utføre de mange forskjellige oppgavene knyttet til drift av havbruksanlegg. Sammenlignet med hva som var vanlig for mer enn tjue år siden, bruker næringen nå større og mer teknologisk avanserte sjøgående fartøy med et operasjonsmønster som må karakteriseres som sjøfart. Innholdet i forståelsesdokumentet fra 2000 er derfor i noen grad utdatert.

I det følgende rundskrivet veiledes det om hvordan begrepene «sjøgående fartøy» og «sjøfart» gir føringer for hvilke regler som gjelder for løfteinnretninger montert på skip i havbruksnæringen. Videre veiledes det om forskrifter fastsatt av Sjøfartsdirektoratet som har krav om prøving, kontroll og sertifisering av laste- og losseinnretninger.

Til sist veiledes det om innfasing av ny praksis og kvalifikasjonskrav for bruk av løfteinnretninger på skip.

Last ned rundskrivet og les mer HER

Les mer i læreboka om fastmonterte kraner.