Rull over bildet for å zoome inn

Bok 11. Sikker bruk av fastmonterte hydrauliske kraner

374,00 kr

Fagkategori: ,
SKU: 230
ISBN: 978-82-92772-29-4
Del 1 er fordelt på 14 kapitler og 154 sider, og vil dekke den teoretiske delen av sikkerhetsopplæring av kranførere på ulike typer kraner på land og på fartøy. Til del 1 av boka er det 14 øvingsoppgaver med flervalgsvar med tilsammen 80 spørsmål.Del 2 på 80 sider, omfatter fordypning i regelverk, og vil være et nyttig oppslagsverk for arbeidsgivere, sakkyndige, kontrollforetak, leverandører og tilsynsmyndigheter i tillegg til kranførere.Boka dekker innholdet i opplæringsplaner som er utarbeidet for opplæring av kranfører for G20 kraner, og som det er vanlig at arbeidsgivere tilpasser opplæringen etter.For kraner på land og fartøy i havbruksnæringen krever Arbeidstilsynet dokumentert sikkerhetsopplæring iht. Arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene.For kraner på fartøy er opplæringskrav foranker i flere av Sjøfartsdirektoratets forskrifter. Opplæring om løfteredskap kommer i tillegg, og vi henviser til oversikt over lærebøker bak i boka.
Læreboka har 240 sider fordelt på 15 kapitler, og inneholder tilsammen 580 fargebilder og illustrasjoner om bruk av fastmonterte hydrauliske kraner. – Krav til kranfører – Lastdiagram / løftekapasitet – Hva er en fastmontert kran? – Stabilitet og fare for kantring – Bruksområder – Overlastvern og sikkerhetsutstyr – Ulykker med fastmonterte kraner – Sertifisering / dokumentasjon – Montering, virkemåte og utstyr – Kontroll og vedlikehold – Ståltau til vinsj – Sikkerhetsregler for bruk – Hydraulisk anlegg og utstyr – Regelverk – Mekanikk
I tillegg til dokumentert sikkerhetsopplæring av kranførere på fastmonterte kraner på land og fartøy, vil boka være et oppslagsverk for bl.a.– Kranfører – Arbeidsgivere – HMS ansvarlige – Sakkyndige virksomheter – Kontrollforetak – Leverandører – Rederier – Tilsynsmyndigheter