Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

I 2016 mottok Arbeidstilsynet 2345 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Støyskader er fortsatt den diagnosen som blir meldt mest (49 %), og håndverkere er yrkesgruppen med flest meldinger (40 %).

Nyhetsbrevet ser også på statistikken over arbeidsskadedødsfall i 2016. Så mange som 40 % av de omkomne var utenlandske statsborgere .

Les nyhetsmeldingen her på www. arbeidstilsynet.no

Last ned nyhetsbrevet fra Arbeidstilsynet her: