Arbeidstilsynet om lageret til Protan: – Ikke fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Arbeidstilsynet på befaring ved lageret til Protan på Lierstranda. Det var en arbeidsulykke der for en uke siden hvor en medarbeider i truck fikk en palle over seg.
ULYKKESSTED: Det var i reolene til venstre, nærmest portåpningen, at ulykken med fallende pall skjedde 14. januar. Foto: Tore Sandberg

Pallene og reolene på Protans lager på Lierstranda har ikke vært godt nok sikret. Etter arbeidsulykke kommer Arbeidstilsynet med klare pålegg.

LIER: Tilsynsrapporten fra arbeidsulykken på lageret til takbeleggsprodusenten Protan på Lierstranda ble klar før påske, og Arbeidstilsynet kommer med klare pålegg til bedriften.

Det var torsdag ettermiddag 14. januar en truckfører ble skadet i ulykken da en pall raste over trucken han førte. Dette skjedde på lagerlokalet i det gamle Schreiner-Fleischer bygget, der også andre firmaer som Bring har lagerlokaler.

I rapporten skriver tilsynet: «Virksomhetens risikovurdering av reoler og paller i lageret har ikke vært god nok, og tiltakene har ikke vært adekvate for å hindre ulykker.»

Arbeidstilsynet på befaring ved lageret til Protan på Lierstranda. Det var en arbeidsulykke der for en uke siden hvor en medarbeider i truck fikk en palle over seg.
TILSYN: Arbeidstilsynet på befaring på lageret til Protan på Lierstranda etter arbeidsulykke. Til venstre konsernsjef Erik Øyno i Protan, helt til høyre inspektør Lillian Wæhler i Arbeidstilsynet. Foto: Tore Sandberg

«Ikke er full forsvarlig»

Videre har tilsynet funnet at reolene ikke følger gjeldende standard og at det ikke foreligger dokumentasjon på et reolene er forsvarlige å bruke: «Arbeidstilsynet mener derfor at arbeidsmiljøet for arbeidstakerne i lageret ikke er fullt forsvarlig.»

Konklusjonen er at det er brudd på flere paragrafer i arbeidsmiljøloven. Hvis påleggene ikke oppfylles innen fristen kan Arbeidstilsynet ilegge bedriften tvangsmulkt.

Protan har derfor fått pålegg om tiltak og plan for å sikre reolene og pallene, samt sørge for dokumentasjon på at reolene er forsvarlige å bruke. Frist for påleggene ble satt til 19. mars.

– Den fristen er nå utsatt til 26. april. Vi har fortsatt dialog med bedriften, sier Runar Hauge, Seksjonsleder i Drammen for Arbeidstilsynet, til Drammens Tidende.

Les mer på dt.no