Arbeidstilsynet – Høring – Revidert opplæringsplan Modul 1.1

Forslag til revidert opplæringsplan: Felles teorimodul for førere av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner (Modul 1)

Arbeidstilsynet har sendt et forslag om endring i opplæringsplanen for førere av  kran, truck og masseforflyttingsmaskiner på høring.

Revisjonen omfatter ikke endring av innholdet i opplæringen, men det nye i revidert modul 1, er at forslaget åpner for at modulen kan gjennomføres som e-læringskurs som kan erstatte klasseromsundervisning.

Høringsliste

Forslaget om endringer er sendt til:

 • tidligere representanter i Arbeidstilsynets «Fagforum for arbeidsutstyr» med vararepresentanter
 • sertifiseringsorganene
 • Samarbeidsrådet
 • andre aktører som har bidratt

Merk at det er åpent for alle til å komme med innspill til forslaget.

Frist for å komme med innspill er 15. januar 2020. 

Følgende endringer er gjort:

 • Planen kalles modul 1
 • Modulen kan gjennomføres som e-læring i regi av en sertifisert opplæringsvirksomhet, dvs. som tilbyr alle de fire modulene
 • Prøve i modul 1 tas inn i prøven etter modul 2
 • Forskriftshenvisninger er oppdatert
 • Arbeidstilsynets eierskap er synliggjort

2 Endringer i «Kapittel 1. Generelt om opplæringen»

 1. Opplæringens varighet er tilpasset opplæringsformen: som klasseromsundervisning skal opplæringen være på 7 undervisningstimer á 45 minutter, mens som e-læringskurs, skal opplæringen være på minst 3 klokketimer.
 2. Den sertifiserte opplæringsvirksomheten skal bare tilby e-læringskurs fra anerkjente leverandører som tilfredsstiller punktene 1-10

 

Last ned forslaget til revidert opplæringsplan, og se hele høringsbrevet HER