Arbeidstilsynet – Første innspillsrunde i revisjon av opplæringsplanene

Arbeidstilsynet er i gang med en ny struktur i tekst i opplæringsplanene for kran, truck og maskin, og inviterer alle som ønsker det til å bidra med innspill.

Bla. foreslås felles krav i opplæringen 

Bakgrunn

Arbeidstilsynet har i 2023 nedsatt to arbeidsgrupper:

  1. Arbeidsgruppen «Rydde i opplæringsplanene»
  2. Arbeidsgruppen «Sikkerhetsopplæring truck»

Arbeidstilsynet inviterer den som ønsker å bidra i utviklingen av ordningen, til å gi innspill på arbeidsgruppenes forslag, presentert i to dokumenter.

Før vi tar i bruk disse nye dokumentene, skal innholdet i opplæringsplanene for kran og masseforflyttingsmaskiner også oppdateres. Og resultatet av arbeidet med kran og maskiner kan medføre endringer i innholdet for truck også. Når alle planene er gjennomgått, vil vi invitere til innspill på et siste utkast, hvor alle dokumentene er tatt med, for å gi anledning til å gi innspill på helheten. Det blir derfor flere muligheter til å gi innspill på dokumentene.

I dokumentene er endringer synliggjort på følgende måte:

  • Ny tekst starter med (ny tekst:) og er understreket
  • Tekst som er slettet starter med (slettet:) og teksten er gjennomstreket
  • Kommentarer er merket med (kommentar:) og er skrevet i kursiv
  • Spørsmål er merket med (spørsmål:) og er skrevet med fet skrift

Denne gangen presenterer vi en helt ny struktur av teksten i opplæringsplanene. Den teksten som gjelder for alle typer utstyr i ordningen, er samlet i ett dokument: Felles krav – føreropplæring. Nå ønsker vi først og fremst å presentere den nye strukturen.

Les hele Notatet med linker til nedlastning av opplæringsplaner HER