Arbeidsmiljøloven også for personell på flerbruksfartøy

Oljearbeidere på flerbruksfartøy skal omfattes av arbeidsmiljøloven

Oljearbeidere på faste installasjoner og flyterigger, samt dykkere i oljeindustrien omfattes av arbeidsmiljøloven med Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet.

Fagforeningen Industri Energi har i lang tid ment at det er på tide at personell på de såkalte MSV-fartøyene også omfattes av det samme lovverket.

Forslaget blir lagt fram for Stortinget på nyttår, og Stokka kan ikke forstå at noen partier vil stille seg negative til det.

I dag er det blant annet slik at for eksempel dykkere på et flerbruksfartøy er sikret norske arbeidsvilkår i arbeidsmiljøloven. Mens kranførere og de som betjener undervannsroboter, ROV, faller inn under maritimt regelverk, selv om de er en del av samme oljerelaterte arbeidsoperasjon.

Les mer om denne saken på www.sysla.no