Arbeidsgiver i Danmark frifunnet for brudd på Arbeidsmiljøloven.

Ny dom understreker hvor mye instruksjon og opplæring arbeidsgiver plikter å gi til arbeidstaker.

Den 6. september 2016 blev en stilladsvirksomhed frifundet ved Retten i Esbjerg, da Retten fandt, at arbejdsgiveren havde opfyldt de forpligtelser, der påhviler en arbejdsgiver i henhold til arbejdsmiljøreglerne.


Sagen kort

Stilladsvirksomheden var i den konkrete sag tiltalt for at have overtrådt arbejdsmiljøloven. Anklagemyndigheden mente, at arbejdet ikke var blevet udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da de ansatte i forbindelse med eftermontering af udkragningskonsoller befandt sig på tredje stilladsdæk i ca. seks meters højde, uden at der var sikret mod nedstyrtning.

Les mer om dommen på danskbyggeri.dk