Mobilkran veltet på kaia

En ansatt skulle bruke mobilkranen som lift.

Det som skjedde var at labben ikke var festet, så når han svingte på den, så veltet krana.

Dette var nok menneskelig svikt, men ingen fikk ingen mer enn stoltheten skadet i hendelsen, sier Thoresen til Helgelendingen.

Se artikkelen her på helg.no