Workshop: Byggherreforskriften – SHA og HMS ved drift og vedlikehold

Statens hus, Auditoriet, Prinsensgate. 1, Trondheim, 15. november 2018

Sammen med bygge- og anleggsnæringen og andre samarbeidende aktører bidrar Arbeidstilsynet til erfaringsdeling og økt kunnskap om SHA og HMS i drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Arrangementet er aktuelt for byggherrer, HMS-/SHA-ansvarlige og prosjekterende, entreprenører, verneombud, arbeidstakere, bemanningsforetak, utstyrsleverandører og Arbeidstilsynets inspektører

Arrangementet er gratis.

Påmelding innen 9. november til anne.sorum@arbeidstilsynet.no

https://www.arbeidstilsynet.no/kurs/byggherreforskriften-SHA-og-HMS-ved-drift-og-vedlikehold