Virtuell sikkerhetsopplæring

Forebygger arbeidsulykker med dataspill

Et nytt interaktivt 3D-spill gjør det enklere å forutse og unngå ulykker på byggeplassen. Det viser erfaringer fra byggingen av et nytt sykehus i Danmark.

Ser ulykken før den skjer

– 3D-spillet fører medarbeiderne gjennom en rekke sikkerhetsøvelser på den virtuelle byggeplassen. Det engasjerer dem og lærer dem å handle og ta ansvar for egen sikkerhet, og så forbedrer det evnen deres til å se ulykken før den skjer, forklarer Åge Staghøj fra Rambøll i Danmark. Staghøj er arbeidsmiljøleder på DNV-Gødstrup og har selv utviklet den interaktive 3D-plattformen.

Dette er virtuell sikkerhetsopplæring:

  • Den virtuelle 3D plattformen er utviklet og støttet av Rambøll.
  • Løsningen fører de ansatte gjennom en rekke oppgaver i sikkerhet på byggeplassen. Oppgavene er tilpasset den rollen den enkelte medarbeideren har. Etter sikkerhetsintroduksjonen får de arbeidende adgang til byggeplassen.
  • Simulatoren oppdateres to ganger årlig slik at sikkerhetsinformasjonen svarer til det fremskredne prosjektet.
  • Det er første gang interaktiv sikkerhetsopplæring anvendes i et dansk byggeprosjekt.
  • Løsningen er prøvd på lærlinger på yrkesskolen Learnmark i Horsens. Det fikk den Undervisningsministeriets e-læringspris for i 2009.

Les mer i artikkel i hmsmagasinet.no