Ulykker i Bygg og anlegg – Rapport 2018

Årsaker til ulykker i bygge‐ og anleggsvirksomheter
Rapporten viser også en analyse av årsaker til ulykker. Analysen er gjennomført for å identifisere
viktige årsaksfaktorer og sammenhenger mellom årsaksfaktorene.

Datagrunnlaget er 176 ulykker som Arbeidstilsynet hadde fulgt opp med tilsyn. Analysen og tidligere studier viser at det er mange ulike
årsaker til ulykker i bygge‐ og anleggsnæringen. Ofte er det en kombinasjon av flere direkte og
bakenforliggende faktorer som forårsaker ulykker.

For å redusere antallet ulykker nasjonalt er det derfor nødvendig å kombinere flere tiltak mot både direkte og bakenforliggende faktorer. Alle
faktorene er imidlertid ikke like viktige, og denne analysen indikerer at arbeidstakeres handlinger, operativ ledelse og risikostyring er nøkkelfaktorer.

Last ned og les hele rapporten her