Tryggere bygge- og anleggsplasser

I fjor døde 10 mennesker norske bygge- og anleggsplasser

Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring har utviklet en veileder som skal bidra til å gjør bygge- og anleggsplassen til et tryggere arbeidssted for alle.

Veileder for utfylling av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er utarbeidet, og tilgjengelig her: