Tilsynskampanje – sikker arbeidsbåt

Høsten 2023 vil Sjøfartsdirektoratet ha en tilsynskampanje rettet mot mindre arbeidsbåter. Fartøygruppen har hatt sterk vekst i antall, men begrenset regulering og krav til personell og fartøy, sammenlignet med større næringsfartøy.

Mann ved arbeidsbåt på havbruk
FOTO: Steinar Haugberg

Sjøfartsdirektoratet håper at økt fokus på et godt arbeidsmiljø, rett kompetanse og sikker drift av fartøyene vil gi en trygg arbeidsplass og færre ulykker.

Sjekkliste til gjennomgang

Sjøfartsdirektoratet har laget en sjekkliste til tilsynskampanjen, og oppfordrer nå rederi og mannskap til å ta en gjennomgang om bord, før inspektører kommer på besøk.

Skriv den gjerne ut og heng den opp i styrhuset om bord. Listen kan også fås tilsendt ved henvendelse til post@sdir.no.

sjekkliste for sikker arbeidsbåt haust 2023_.jpg

 

sjekkliste for sikker arbeidsbåt haust 2023_2.jpg

 

Sjøfartsdirektoratet har mer informasjon HER 

Vår populære lærebok om kraner på fartøy kan bestilles HER

Læreboka har 240 sider fordelt på 15 kapitler, og inneholder tilsammen 580 fargebilder og illustrasjoner om bruk av fastmonterte hydrauliske kraner.

Se utdrag fra boka 

Boka bestilles på
Materiellportalen.no


Del 1 er fordelt på 14 kapitler og 154 sider, og vil dekke den teoretiske delen av sikkerhetsopplæring av kranførere på ulike typer kraner på land og på fartøy.