Tilsyn med bl.a Kran og løft med Equinor – Martin Linge B

Den 25. juli 2018 førte PTIL tilsyn med oppfølging av materialhåndtering, kran og løft på Martin Linge B.

Mål
Tilsynet var en del av vår oppfølging av utbyggingsprosjektet på Martin Lingefeltet. Målet med tilsynet var å vurdere om krav til materialhåndtering, kran og løft på Martin Linge B blir ivaretatt i ombyggingen og klargjøringen for drift av innretningen.

Resultat
Tilsynsaktiviteten identifiserte avvik på områdene prosedyrer for kran og løfteoperasjoner, ferdigstillelse av kraner og opplæring.

Equinor har fått frist til 3. september 2018 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Se nyhetsmeldingen, og last ned tilsynsrapporten fra www.ptil.no