SUA for utenlandske arbeidstakere

SUA – Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere registrerte over 111 200 henvendelser i 2015.

Dette utgjør omtrent samme antall som i 2014.

Servicesentrene legger til rette for at utenlandske arbeidstakere skal komme raskt i lovlig arbeid i Norge og er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Les mer på Bygg.no