Strengere reaksjoner på brudd ved arbeid i høyden

Arbeidstilsynet vil gi flere overtredelsesgebyr for ulovlig arbeid i høyden.

Også virksomheter som blir stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, må forvente strengere reaksjoner fra Arbeidstilsynet fremover.

Et gebyr for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden vil sjelden være under 50 000 kroner.

  • Gebyrene har en øvre grense på 15 G (ca 1 400 000 kroner).

Les mer om reaksjoner på www.arbeidstilsynet.no