Statnett med handlingsplan for HMS

Statnetts styre har vedtatt en omfattende handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Handlingsplanen skal iverksettes over de kommende 12 månedene. Planen innebærer blant annet en konsolidering av prosjektporteføljen og en oppskalering av kapasiteten på kontroll og etterlevelse. Hensikten med planen er å styrke HMS-arbeidet i prosjektene.

Gjennomgangen siden mai har avdekket behov for forbedringer:

  • I noen leverandørselskaper er det en kultur som ikke legger nok vekt på sikkerhet
  • Ujevn HMS-standard i ulike prosjekter og for lite lokal tilstedeværelse
  • Tid oppleves i for stor grad som en knapphetsfaktor
  • HMS-administrasjon har gått på bekostning av tilstedeværelse i felt
  • For lite læring av avvik og manglende konsekvens ved avvik
  • HMS-krav må komme tydeligere til syne i kontraktene

Les mer på www.statnett.no