Stålleverandør frifunnet etter alvorlig ulykke

En Tromsø-basert leverandør av stålprodukter er frikjent for både ilagte bøter og saksomkostninger i Nord-Troms tingrett etter en arbeidsulykke i 2013.

Bakgrunnen er en arbeidsulykke i august 2013 der en ansatt ble hardt skadet. Den nå frikjente bedriften driver med sveising og montering av stålprodukter til bygg- og anleggsnæringen. Den aktuelle augustdagen skulle de levere takstoler til Norges Fiskerihøgskole (NFH) i Tromsø.

Sykehusinnlagt i tolv dager

I grunnlaget for forelegget mot bedriften, er det beskrevet hvordan hengeren hadde nivåforskjell i lengderetning. For å utligne dette ble det satt opp en bukk. Da en arbeider var under lasten for å feste stropper til tre stabler med stålbjelker, sviktet underlaget slik at lasten falt over ham.

Les mer om ulykken på www.bygg.no