Slik skal Statsbygg simulere seg bort fra alvorlige ulykker

For å få adgang til byggeplassen på Statsbyggs Digibygg-prosjekt på Gol, må alle først gå gjennom byggeplassen digitalt for å avdekke og rapportere HMS-avvik. Det skal forhindre ulykker og farlige situasjoner i virkeligheten.

Les hele artikkelen på Bygg.no