Skanskas sikkerhetsuke i gang for 43 000 ansatte

Denne uken vil 43.000 av Skanskas egne medarbeidere og 200.000 ansatte hos deres samarbeidspartnere delta i selskapets verdensomspennende sikkerhetskampanje.

Sikkerhetsuka har gjennom de siste tretten årene blitt en bærebjelke i sikkerhetskulturen til Skanska. I år setter de ekstra fokus på trivsel på arbeidsplassen og hvordan det påvirker sikkerheten på våre prosjekter.

Les mer om Skanska’s sikkerhetsuke på www. bygg.no