Sjøfolk kan slippe å gjennomføre praktisk del av utvalgte kurs frem til 1. juli 2020

Flere kurstilbydere tilbyr e-læring for det teoretiske pensumet i disse kursene.

Reiserestriksjoner og avlyste kurs i forbindelse med koronapandemien fører imidlertid til at sjøfolk likevel ikke får gjennomført den praktiske opplæringen som inngår i kursene.

Sjøfartsdirektoratet vil derfor akseptere at sjøfolk som kun har gjennomført de teoretiske delene av kursene nevnt over, fram til 1. juli 2020 kan tjenestegjøre ombord på skip, i stilling som krever det aktuelle kurset.

Les mer på www.sdir.no