– Dette er noe vi har snakket om før korona traff oss i 2020, og direktoratet har jobbet med planer for å iverksette dette i våre tilsynsprosesser. At det etableres nå er med bakgrunn i de positive erfaringene vi har gjort oss etter at vi i fjor ble nødt til å ta fjerntilsyn i bruk for i det hele tatt kunne gjøre jobben under pandemien, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn.

Les mer om «fjerntilsyn» på s.dir.no