Sikkerhetsstyring på mindre fartøy blir fokusområde for 2018

I 2018 skal Sjøfartsdirektoratets inspektører ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring på mindre fartøy, og da spesielt på operasjonelle forhold.

Manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og svakheter ved organisering, ledelse og kommunikasjon er ofte relatert til skipsulykker.

Våre undersøkelser viser at ulykker ofte skyldes manglende sikkerhetsstyring i rederiene. Det er derfor viktig å minne rederiene om at de har et selvstendig ansvar for å drive systematisk med tiltak for å hindre at ulykker skjer, sier Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

RAPPORT «Fokus på risiko«

Fokusområdet er presentert i Sjøfartsdirektoratets årlige rapport «Fokus på risiko», som ble lansert på Sjøsikkerhetskonferansen 27. september. I rapporten finner en blant annet gode råd til hvordan man lykkes med etableringen av et sikkerhetsstyringssystem, inspektørenes sjekkliste for fokusområdet samt Sjøfartsdirektoratets analyse av risikobildet for 2017.

Les og last ned rapporten og sjekkliste

Les hele nyhetsmeldingen på www.sjofartsdir.no