Sikker bruk av krokcontainere

Statens havarikommisjon for transport har etter flere alvorlige ulykker med krokcontainertransport kommet med flere sikkerhetstilrådninger for å bedre sikkerheten langs norske veier.

Norsk Industri og flere andre bransjeaktører har samarbeidet om en bransjeveileder som skal bidra til å bedre sikkerheten ved bruk av krokcontainere. I tillegg til å beskrive sikre innfestings- og låsmekanismer for krokcontainere, gir bransjeveilederen enkle anbefalinger til kriterier for når en krokcontainer bør tas ut av drift for å repareres/kasseres, samt kriterier for vedlikehold og sikker bruk av krokcontainere.

Både Arbeidstilsynet og Statens vegvesen har deltatt som observatører i arbeidsgruppen.

Veilederen kan lastes ned her