Risikostyring for de aller minste fartøyene

Mindre fiskefartøy i havn, Svolvær. Redskap for setting/haling av bruk ombord utgjør sikkerhetsrisiko for fiskere.

Utarbeidelse av risikovurderinger er påkrevd, også i driften av de mindre fartøyene. For å hjelpe fartøyseierne i gang med arbeidet har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet nyttige verktøy og veiledninger.

Som støtte i risikoarbeidet er det nå etablert et nytt veiledningshefte, «Risikovurdering – med fokus på risikostyring og ledelse«. Dette kan brukes sammen med veiledningsheftet «Sikkerhetsstyring på mindre fartøy«. Sjøfartsdirektoratet har også et gratis risikovurderingsverktøy som kan være til god hjelp for mindre rederier som ikke har et eget dedikert verktøy for dette.

Sikkerhetskultur og risikoforståelse er også Sjøfartsdirektoratets fokusområde i 2021, og i den forbindelse er det publisert en sjekkliste, som også kan være nyttig i arbeidet. Sjekklisten har hovedfokus på risikovurdering ved seilasplanlegging.

Les hele nyhetsmeldingen og last ned sjekklister her