Revidert utgave av Håndbok for anhukere

[threecol_two]

Bok 2 utg. 10 – 2017

Forlagets bok Håndbok for anhukere utg.9 2013, har vært igjennom en omfattende revisjon, og er nå oppdatert iht. gjeldende regelverk.

Helt nytt er at boka nå har fått øvingsoppgaver etter kapitlene.
Boka er derfor utvidet til 160 sider med 500 bilder, og dekker det teoretiske innholdet som gjelder for opplæring av både kranførere, anhukere og signalgivere.

Håndboka egner seg også til oppfriskning av kunnskaper for kranførere og annet personell, som tidligere har gjennomført opplæring innen løfteinnretninger og løfteredskap.

Boka har nå 14 øvingsoppgaver med tilsammen 84 spørsmål med flervalgsvar.

[/threecol_two]

[threecol_one_last]

Bok 2 Utg. 10 - Håndbok for anhukere
Håndbok for anhukere

[/threecol_one_last]

 Les mer og bestill boka på Materiellportalen.no