Ptil: Flere alvorlige personskader og økt bekymring hos de ansatte

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2017 viser at antall alvorlige personskader på sokkelen øker, og tilbakemeldinger innen arbeidsmiljø, HMS-klima og opplevd risiko peker i feil retning.

Dette opplyser Petroleumstilsynet.

Det var én dødsulykke innenfor Ptils myndighetsområde i 2017. Den inntraff 7. desember 2017 på boreriggen Maersk Interceptor under en vedlikeholdsoperasjon. En råvannpumpe skulle senkes ned i posisjon. I forbindelse med håndteringen av pumpen sviktet løfteanordningen med resultat at én person falt i havet og én person ble skadet av stillasmateriell. Personen som falt i sjøen, døde.

Les hele nyhetsmeldingen og se film om utviklingen på Petro.no