Protan Entreprenør vil konkurrere på HMS

– De store entreprenørene er flinke til å fokusere på HMS i prosjektene, men vi savner at det også blir vektlagt i tildelingsprosessen, sier direktør Ola Rolfstad i Protan Entreprenør.

Han peker på at hovedentreprenørene blir målt på blant annet HMS i en del prosjekter og etterlyser at det samme skjer også på underentreprenørsiden.

Les mer på www.protan.no