Rull over bildet for å zoome inn

Bok 9. Podrecznik dla hakowych

284,00 kr

Utgave 1 – 2007. Polsk oversettelse av Bok 2. Håndbok for anhukere.

Fagkategori: ,
SKU: 111P
ISBN: 978-82-92772-07-2
Håndboka omfatter aktuelle lover og forskrifter, HMS og ulykker, oppbygging, merking, bruk, vedlikehold, kontroll og kasseringsregler for de løfteredskap som anhukere vanligvis bruker i bygg / anlegg, transport, verksted, industri og sjøfart.Instruktørmateriell og løftetabeller/Signalskjema leveres.
Boka er på 112 sider og inneholder 350 fargebilder og illustrasjoner.1.   Løfteinnretninger – bruk og virkemåte 2.   Arbeidsomrpder og krav til personell 3.   HMS, ulykker og ansvar 4.   Lover – Forskrifter – Standarder 5.   Definisjoner, ord og uttrykk 6.   Anhuking, tyngdepunkt, arbeidsvinkler og løftetabeller 7.   Fiberstropper 8.   Kjettingredskap 9.   Ståltaustropper 12.   Sjakler 13.   Øyebolter / øyemuttere / løfteører 14.   Andre løfteredskap 15.   Last med integrerte løftepunkter 21.   Signaler og tegn 22.   Sikkerhetsregler
Polsktalende personell som arbeider med lasthåntering og ved norske byggeplasser, bedrifter og anlegg.