Opplæring av kranfører – ett av årets fokusområder fra Sjøfartsdirektoratet

Sikkerhetsstyring og operasjonelle forhold om bord på mindre fartøy er fokusområde for Sjøfartsdirektoratet i 2018.

Kampanjesjekklisten 2018 

Årets kampanjesjekkliste er spisset inn mot operasjonelle forhold om bord på fartøyet.
Det har vist seg at denne delen av sikkerhetsstyringssystemene er mangelfulle, og Sjøfartsdirektoratet ønsker å fokusere på det som viser seg å være de direkte årsakene til at sjøfolk skader seg om bord på fartøyene.

Punkt 1.2.4 i Sjekklisten omhandler opplæring av kranfører 

I begrepet kran inngår laste- og losseinnretning (som blir brukt i forskrift 1978-01-17 nr. 4).
Kran, laste- og losseinnretninger og løfte-utstyr/innretning er omfattet av begrepet «arbeidsutstyr» i ASH forskriften § 2-6, hvor det kreves en generell opplæring av operatør.

Krav:
Opplæring av kranførere på kraner som benyttes ved lasting eller lossing ved kai, i havn eller annet sted i helt innelukket farvann, samt internt om bord i fartøyet, stiller forskrift av 17. januar 1978 nr. 4 ingen formelle krav til opplæring av kranførere, kun at personen skal være fylt 18 år, jf. § 24(2).

Sertifisering av kranførere på denne typen kraner er derfor ikke påkrevd.

Det skal likevel dokumenteres at generell opplæring i arbeidsutstyret og vernetiltak er gitt i henhold til Skipssikkerhetsloven § 22 og ASH forskriften § 2-6.

Slik regelverket er i dag er det opp til hvert enkelt rederi å vurdere hva som er praktisk og teoretisk undervisning mht. opplæring av kranførere.

Reaksjon:
Dersom det ikke kan dokumenteres opplæring på kran/arbeidsutstyr iht. gjeldende regelverk, gis A2 pålegg før operasjon av kran.

Sjekklisten finner du her.

Les hele nyhetsmeldingen på www.sjofartsdirektoratet.no

 


 

[twocol_one]Les utdrag fra Skipssikkerhetsloven og ASH-forskriften i regelverksdelen på tilsammen 80 sider i Sikker bruk av fastmonterte hydrauliske kraner,
som både er lærebok og oppslagsverk.

 

Bestill boka på Materiellportalen.no[/twocol_one][twocol_one_last][/twocol_one_last]