Ønsker mer effektiv sikkerhetsopplæring

Mer effektiv opplæring i sikkerhet mener vi er en forutsetning for å nå byggebransjens mål om null alvorlige skader og dødsulykker på bygg- og anleggsplasser.

FABEKO ønsker en felles sikkerhetsopplæring for leveranser til byggeplass og dette bør det legges opp til i det nevnte Charter. I dag må for eksempel sjåfører av betongbiler og betongpumper gjennomgå en mengde sikkerhetskurs hos de forskjellige entreprenører, kurs som stort sett går ut på det samme.

Vi mener at det bør utvikles et felles sikkerhetskurs som gjelder alle leverandører på byggeplassene, og at de personene som har gjennomgått dette kurset ikke trenger å gjenta dette hos hver enkelt entreprenør.

FABEKO ønsker være med i et slikt samarbeid om felles sikkerhetsopplæring.

Les artikkelen her på www.bygg.no