Om å melde ulykke til Arbeidstilsynet?

Arbeidsgiver har plikt til snarest mulig å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet om alvorlig personskade eller dødsfall som skjer i forbindelse med arbeid.

Tlf: 73 19 97 00 – tast 3 for melding av ulykke

Du vil da prioriteres i en eventuell kø. Din henvendelse blir besvart av sentralbordet som setter deg over til vakttelefonen i din region.

For kontaktpersoner utenom kontortid … Klikk her

Les mer om å melde ulykker på www.arbeidstilsynet.no