Nytt krav om elektroniske oversiktslister

Fra 1. juli gjelder et nytt krav om at oversiktslister over arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser skal føres elektronisk.

Oversiktslisten skal også inneholde HMS-kortnummeret for alle som arbeider på bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren må nå ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre oversiktslisten.

Koordinering av SHA

Oversiktslisten skal benyttes som et ledd i koordineringen av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) – se byggherreforskriften § 14 d)og f). Forskriften stiller krav om at byggherren skal føre og kontrollere oversiktslisten daglig.

Les mer på www.arbeidstilsynet.no